Marketing hệ thống publisher

Publiser chất lượng

Giúp thương hiệu của bạn được nhiều khách hàng tin tưởng, tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu từ đó lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng vọt nhanh chóng.

Dành cho

Doanh nghiệm muốn PR sản phẩm/dịch vụ
Doanh nghiệp muốn quảng bá thương hiệu
Doanh nghiệp muốn tiếp cận khách hàng và tăng doanh thu

Giải quyết bài toán

Doanh nghiệm muốn PR sản phẩm/dịch vụ
Lợi nhuận tăng vọt

Quảng cáo review

Giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu, tăng độ phủ sóng và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua website với chi phí thấp nhất

Quảng cáo toplist

Giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua website với chi phí thấp nhất

Booking báo

Giúp tăng độ nhận diện, uy tín cho doanh nghiệp, tiếp cận được nhiều lkhachs hàng và gia tăng doanh số bán hàng. 

Giải pháp giải quyết bài toán

cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Tăng giá trị thương hiệu

PR trên các trang nội dung chất lượng

Mang lại khách hàng

PR thương hiệu để khách hàng biết đến

Cá nhân hóa

Tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu

Phủ sóng thương hiệu

Thương hiệu xuất hiện trên hệ thống website uy tín

Scroll to Top