Mạng bán hàng

Mạng bán hàng

Giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tiếp cận được nhiều khách hàng và tăng tỷ lê chuyển đổi, từ đó tăng doanh thu bán hàng.

Dành cho

Doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu
Doanh nghiệp muốn tăng doanh thu
Doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm trong bán hàng

Giải quyết bài toán

Phát triển thương hiệu
Tạo sự uy tín và tăng doanh thu

Gói setup bán hàng

Giúp doanh nghiệp có được hình ảnh chuyên ngiệp trong mắt khách hàng, từ đó tạo sự uy tín và tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng

Gói tăng trưởng

Giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua website với chi phí thấp nhất

Giải pháp giải quyết bài toán

cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Tăng trưởng doanh số

Phủ sóng trên đa nền tảng kênh

Tăng trưởng bền vững

Setup shopee, cung cấp công cụ và hỗ trợ Youtube

Đi đúng hướng

Setup gian hàng chuẩn, bàn giao, đào tạo

Giá trị thương hiệu

Tăng nhận diện thương hiệu

Scroll to Top